Dla większej chwały Bożej. św. Ignacy Loyola

przeglad wojsk pancernych

aaaaVitis viniferaaaaa

Temat: sposoby działania pieszych niemieckich niszczycieli czołgów
Streszczenie pouczającego, opartego na doświadczeniach z frontu wschodniego, artykułu mjr dypl. Endera "Broń przeciwpancerna", " Przegląd Wojsk Pancernych" 3/1946. Zastanawia przedstawiony przez autora wysoki poziom inicjatywy niszczycieli czołgów przejawiany aż do końca wojny. Użycie granatników ppanc. (Panzerfaust, Panzerschreck) wymaga posiadania odpowiedniego ukrycia oraz ponadprzeciętnej wytrzymałości nerwowej obsługi, działającej zazwyczaj w osamotnieniu. Szerokie i otwarte przestrzenie nie sprzyjały użyciu tej broni, jak również...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=13590Temat: Troche taktyki walki pancernej...
...przez obowiązujące regulaminy walki, choć oczywiście poszczególne plutony były zorganizowane w w/wym. formacje. Natomiast wspomniane wcześniej panzerkeil czy dzwon pancerny to ugrupowania taktyczne, na szczeblu większych jednostek, wykorzystujące tak czołgi średnie jak i ciężkie. I tak przykładowo Regulamin walki czołgów USA, rozdz. 17-32 dotyczący kompanii czołgów w natarciu (za: "Kompania czołgów USA w natarciu", Przegląd Wojsk Pancernych 4-5/1946) przewiduje 7 szyków plutonu czołgów (linia, kolumna, kątem w przód, kątem w tył, skos w prawo, skos w lewo oraz cos w rodzaju podwójnej kolumny z wozem dowódcy wysuniętym na czoło) oraz 3 zasadnicze szyki kompanii (linia, schody, kolumna). W sytuacjach niejasnych np. przy przejściu przez ciaśninę między wzniesieniami regulamin zaleca specjalny szyk tzw. klin, gdzie I pluton pozostaje w formacji katem w...
Źródło: dws.org.pl/viewtopic.php?t=6813Podstrony

Cytat


Ibi patria, ibi bene. - tam (jest) ojczyzna, gdzie (jest) dobrze
Ignava ratio - gnuśne rozumowanie.
Dla nas nie ma istotnego znaczenia to, o czym myślimy, lecz to, co o tym myślimy. Janusz Dietrych, System i konstrukcja
Egoista - człowiek, który nie ma ochoty interesować się mną. Jaques Deval
Gdyby marzycieli brać serio, musiano by wydatnie rozbudować Izby Wytrzeźwień. Horacy Safrin (1899-1980)